Hjälp!!!  Kom med förslag på ytterligare tre styrelseledamöter/suppleanter

24.09.2021

Flaxenviks Vägförening medlemmar!

Nu behöver vi få in förslag på ytterligare tre styrelseledamöter/suppleanter.
Valberedningen består av ordföranden eller någon från resp.tomtägarförening/samfällighet.

  • Isättraviks Tomtägarförening har klart med fyra namn.
  • Ekhammars Fastighetsförening har klart med ett namn.
  • Flaxenviks Tomtägarförening är klara med två namn, här saknas det två namnförslag.
  • Ekhammar Österåkers Samfällighetsförening, här saknas det ett namnförslag.

Mycket önskvärt är att vi har namnförslag klara till styrelsemötet 30/9.

Om vi inte får ihop en beslutande styrelse måste vi köpa in "syssloman" från Lantmäteriet och då kostar det mycket pengar.

Kom igen nu och ge förslag på dig själv eller någon annan.

Maila eller ring till: Bo.lundin@affarsstruktur.se 0704 159745