Isättraviken strömavbrott 20/10 09.00-14.00

16.10.2022

Byte av nätstation Isättraviksvägen

I höjd med badet på Isättraviksvägen står en gammal och underdimensionerad nätstation som e.on kommer byta ut under v42. Arbetet kommer i huvudsak pågå under v42 men visst efterarbete kan ske även v43.

E.on's underentreprenör har lovat att hålla god tillgänglighet på Isättraviksvägen under arbetet och har upprättat en Trafikanordningsplan som visar avstängt område, se bild.

Elkunder informeras om eventuella elavbrott via e.ons normala kanaler bl.a. sms.