Kallelse till Föreningsstämma 2020 och Årsredovisning 2019

15.10.2020

Vägföreningens medlemmar kallas till föreningsstämma Torsdagen den 5 november 2020 kl. 19.00 på BERGA TEATER, Åkersberga Centrum.

Max 50 personer får närvara i lokalen.

Motioner och övriga handlingar finns tillgängliga genom styrelsen, kassor@flaxenvik.nu
Efter justering finns protokollet på webbplatsen.

Årets stämma i Covid-19s spår

För att följa Lagen om förvaltning av samfälligheter är vi tvungna att hålla en fysisk årsstämma innan 31/12 2020 trots den pågående pandemin. Folkhälsomyndighetens krav på maximalt 50 personer har inte förändrats. 

För att göra det möjligt: 

- Rekommenderar vi att enbart en person från varje fastighet närvarar 

- Genom en tillfällig lag har styrelser i samfällighetsföreningar fått utökade möjligheter att besluta om att medlem genom fullmakt får företräda mer än en annan medlem (fastighet). 

Styrelsen har beslutat att medlem vid 2020 års stämma får företräda, förutom sin egen fastighet, ytterligare 10 fastigheter. 

För att begränsa antalet fysiska deltagare vid stämman samt för att ni som tillhör riskgrupp ska få möjlighet att göra er stämma hörd uppmanar vi er att utnyttja möjligheten att ge fullmakt. 

Det går bra att ge fullmakt till någon av styrelseledamöterna

- Föranmäl er via mail till kassor@flaxenvik.nu eller posta till/lämna till FVF, Isättraviksvägen 48, 184 63 Åkersberga SENAST 23 OKTOBER.
Glöm inte att lämna telefonnummer eller mailadress så att vi kan nå er för att bekräfta ert deltagande I år har ni också möjlighet att följa mötet digitalt. Ni kan inte delta i mötet och har heller ingen rösträtt då.

Anmäl ert intresse till styrelsen@flaxenvik.nu senast 23 oktober.

Vi kommer i år att hålla årsstämman på Berga Teater, Lennart Neckmans väg, Åkersberga Centrum.

Prata med era grannar och lyssna om de vill att ni ska representera dem och om det är något särskilt de undrar över i kallelsen eller övrig fråga som ni kan ta upp på stämman.

Följ vägföreningens löpande information på www.flaxenvik.nu om myndigheterna förändrar rekommendationen angående antal personer som tillåts att samtidigt vistas vid sammankomster i allmänna lokaler.