Kallelsen till årsmötet

08.05.2019

Kallelsen till årsmötet den 23 maj är nu postat på B post. Den är också e-postad för de som anmält att de önskar så på hemsidan. 

Den finns också tillgänglig här på hemsidan, under fliken "Årsmöten".

Stämman är högsta beslutande organ i föreningen. Den tillsätter styrelse som ska utföra det som stämman bestämmer. Styrelsen kan inte ta beslut som går mot stämmans beslut eller föreningens stadgar.

Om du har åsikter om hur föreningen styrs så är det på stämman du ska vara med för att påverka.