KORRIGERING KALLELSE 2024

15.04.2024

KALLELSE 2023:

Korrigering i kallelsen:

Efter det att kallelsen gått i tryck har styrelsen uppmärksammat att en föreslagen ändring av stadgarna, 3.d §20, gällande tillgänglighet efter stämman inte är görlig.

Styrelsen hade föreslagit att stämmoprotokollet skulle skrivas på och vara tillgängligt tre veckor efter stämman men enligt Samfällighetslagen §50 är det två veckor som gäller (tvingande).

Kallelsen finner du här: