MAX 6 TON PÅ VÄGARNA!

23.02.2020

MAX 6 TON PÅ VÄGARNA!

Ihållande regn och hårda vindar riskerar från och med idag (22/2) att översvämma vägarna i Isättraviken. Högt stående vatten och stora flöden gör att vägkropparna skadas och därmed ökar risken att snabbt undermineras.

För att minimera omfattande och kostsamma reparationer råder nu omgående en begränsning av fordonens totalvikt. Maximalt 6 ton gäller på alla våra vägar.

Förbudet omfattar samtliga fordon och tunga laster till fastigheter i Flaxenviks vägområde och gäller tills vidare.

FV följer utvecklingen av vägarnas kondition och så fort vägarna håller igen, anslås meddelade att denna temporära begränsning upphör. 

Fastighetsägaren har ansvar att informera entreprenörer att förbud mot tung trafik råder så länge förbudsskylten max 6 ton är uppsatt.

Flaxenvik Vägförening - Styrelsen