Motioner till årsstämman 2024-05-02

18.01.2024

Motioner ska vara FVF styrelse tillhanda senast 2024-03-31. Skicka din motion till styrelsen@flaxenvik.nu