Nya regler för parkeringen vid midsommarängen. P-tillstånd behövs...

24.06.2021

Nu införs parkeringstillstånd vid Flaxenviksängen.
Boende i anslutning till Flaxenvik kommer att få ett informationsbrev samt parkeringstillstånd vecka 26/27.

Övriga i Flaxenviks Vägförening kan lösa tillstånd mot en administrationskostnad. Kontakta info@flaxenviksbatklubb.se för att erhålla tillstånd.

Ansvarig för parkeringen är Flaxenviks Båtklubb (ej Flaxenviks Vägförening).

Läs mer på Flaxenviks Facebook,  https://www.facebook.com/groups/208787669169751

_______________________________________________________________

Nedan kopierat från Flaxenviks Facebook publicerat av Flaxenviks båtklubbs styrelse: 

MER INFORMATION NEDAN OM HUR DU FÅR ETT PARKERINGSTILLSTÅND.

För att komma tillrätta med de parkeringsproblem som finns i Flaxenviken har Flaxenviks båtklubb undersökt möjligheten att anlita parkeringsbolag på samma sätt som för närvarande sker i Isättravik. 


Anledningen till behovet är att parkeringen i Flaxenvik ofta är full under sommarsäsongen på grund av att boende och gäster på de kringliggande öarna regelmässigt parkerar där.
(Ej medlemmar i Flaxenviks -vägförening/tomförening/båtklubb)I samråd med Flaxenviks vägförening och boende i närområdet har följande lösning accepterats.


Varje medlem i Flaxenviks tomtägarförening och Flaxenviks båtklubb får ett parkeringstillstånd för att lägga i framrutan på sin bil. 


Parkeringstillståndet förnyas årsvis och det finns inte möjlighet att erhålla mer än ett tillstånd. 

Medlemmar i båda föreningarna erhåller således ett parkeringstillstånd.
Även bryggplatsgäster i Flaxenviks båtklubb som betalat årsavgift erhåller ett parkeringstillstånd.

För fastighetsägare i Flaxenviks vägförening som inte redan erhållit parkeringstillstånd enligt ovan finns möjlighet att köpa ett tillstånd. Avgiften för detta är 350 kr.

Missbruk av parkeringstillståndet kan leda till att parkeringstillståndet återkallas och/eller inte förnyas efter beslut av Flaxenviks båtklubbs styrelse.

Parkeringsskyltar kommer att sättas upp så att det blir tydligt att tillstånd krävs för parkering och var parkering får ske. 


Parkeringsplatsen närmast bommen in till båtbryggorna är avsedd för i och urlastning och får utnyttjas i 30 minuter.

Försök i möjligaste mån att ta er till ängen/badplatsen med cykel eller till fots då antalet parkeringsplatser är begränsade. 


Vidare är parkeringen ej avsedd som långtidsparkering.

För övervakningen ansvarar Prevendo Bevakning.

Sommarhälsningar FVF, FBK, FTF