Översvämning - Flaxenviksvägen, Gistviksvägen

19.12.2023

Översvämning har rapporterats på Flaxenviksvägen samt Gistviksvägen, norra infarten.
Väggruppen informerad för att vidta åtgärder.