Översvämning korsningen Flaxenviksvägen - Gistviksvägen            Norra infarten åter i bruk!

05.11.2023

Norra infarten till Flaxenvik är nu åter i bruk.

Idag har man delvis nått framgång med att spola i kulverten och vattnet rinner undan. Det återstår fortsatt arbete med kvarvarande hinder. Nu inväntar vi att vattnet sjunker ytterligare så man kan lokalisera ytterligare hinder med en kamerainspektion samt vidta lämpliga åtgärder.


Arbete inleds på måndag morgon med blanda annat med att rensa vägtrumman. Avspärrningen hävs omedelbart när vägen är framkomlig igen.

/Styrelsen