PÅMINNELSE, 6 TON GÄLLER OCH TIDIGARELAGD VÄGSOPNING

12.04.2024

Max 6 ton pga pågående tjällossning gäller!

Flertal observationer har gjorts inom vårt vägsystem att begränsningen 6 ton inte respekteras.
Därför denna påminnelse att nu är vägarna som mest känsliga för att gå sönder ännu mer om man belastar med mer än 6 tons  vikt. 

Sopa vägarna

Sopning av v¨åra vägar kommer att genomföras tidigare då maskinen som utför jobbet väger under 6 ton.