Parkeringsövervakning

13.12.2023

På grund av klagomål om otillåten parkering på våra vägar, har vi nu anlitat Prevendo/Europark för övervakning (tel 0771-401020)

Hela vägnätet är sedan länge, parkeringsförbudszon, skyltat vid alla infarter från Margretelundsvägen.

Här är kartan på de vägar som omfattas av övervakningen. De övriga vägarna är privata infarter som vägföreningen inte råder över.

Stöd för övervakningen finns i SKRs regler, ladda ner PDF nedan för att läsa mer.