Planerade vägarbeten 

15.06.2018

Inför midsommar kommer två arbeten att utföras.

  • Härsbackavägen vid nr 4 korrigeras/åtgärdas i högerkurvan enligt arbetsplan.

  • Norra Flaxenviksvägen, i början av backen och högre upp mot Gruvfogdevägen har vägen blivit "blödande" i den långvariga värmen. Sandinblandning tillförs därför för att binda oljegruset.

Beläggningsarbeten med hårdgörning på tex Gistviksvägen planeras månadsskiftet aug/sept.

Våra vägar är, liksom i övriga Sverige, känsliga för skador som tunga transporter kan åsamka. Dokumentera alltid transporter både före och efter som du tar in i området.

Tänk på att själv hålla rekommenderade max 30 km hastighet i hela vårt vägnät. Tänk på cyklande och lekande barn på väg till badet!

Genom att visa hänsyn kan du undvika dammoln som kan uppfattas som störande för boende längs våra grusvägar.

Tack för att du bidrar till vår gemensamma trafikmiljö på ett positivt sätt för alla som vistas i vårt område.

Trevlig sommar till lands och sjöss!