Sopning, potthål samt vattenavrinning 

04.05.2024

Sopning

Sopningen av asfalterade vägavsnitt är klar förutom David Wistedts väg som måste jämnas till innan sopning.  

Akut potthålslagning

För info så kommer akuta åtgärder vidtas för de värsta potthålen på Flaxenviksvägen.
Om cirka 1-2 veckor) sker mer mer permanent lagning med asfalt ske längst hela Flaxenviksvägen.Akut potthålslagning

Åtgärder otillräcklig vattenavrinning

Preliminärt vecka 15 onsdag 

  • Flaxenviksvägen/Gistviksvägen inspektion och åtgärder.

Under planering:

  • Gruvbacken där vatten tränger upp ur vägbanan
  • Flaxenviksängen/ Ekhammar kontroll och åtgärd dike och trumma .