Potthålslagning är på gång

15.07.2021

Vägföreningen fick på morgonen besked att snabelbilen under dagen äntligen kan utföra lagning av potthål på hårdgjorda vägar.

Skyltning finns vid infarterna.

Trafiken hindras endast i begränsad omfattning.

/Styrelsen