Potthålslagning och justering av farthinder

12.04.2019

När tjälen förhoppningsvis snart släpper ska vi börja arbetet med att laga alla skador på asfalt- och grusvägar. I år har vädret varit speciellt omväxlande varmt och kallt. Det har givit ganska många skador på våra vägar. 

Vi kommer också att justera höjden på ett par av farthindren, det arbete som skulle utförts i höstas.

Flera av våra grusvägar är i dålig kondition, så i år kommer vi att lägga ner mera arbete på att återställa dessa och dess diken. 

Tänk på att inte lägga slangar och rör i diken som kan ta skada i samband med att vi gräver om dessa. Vi har ritningar på de mesta av ledningarna för sommarvatten, men privata avlopp och vattenledningar ska inte finnas i våra diken. De måste kunna renoveras löpande.