Resurs och kompetenspool

10.05.2023

Resurs och kompetenspool inom Flaxenviks Vägförening.

Är vi fler, så kan vi nå ett bättre resultat när vi tar hand om vårt gemensamma område.

Styrelsen har varierande kompetenser från år till år, beroende på dess sammansättning.

Hjälps vi åt inom olika områden så blir vi starkare.

Kan du tänka dig att bidra med din kompetens/färdighet?

Det kan handla om någon/några träffar per år, men styrs självklart av de frågor som är aktuella och den möjlighet du har att hjälpa till vid dessa tillfällen.

Ex. på områden:

Upphandling, upprustning och utförande av olika tjänster för vårt vägnät och grönområden(ny vägstandard, avledning av vatten, nya vägtrummor/kulvertar/ slitage tålighet etc.).

Finansiering och bidrag för åtgärder av våra vägar och grönområden.

I samband med årsmöte kommer vi att dela ut ett formulär som man fyller i om vill hjälpa till alternativt att man skickar ett mail redan nu till styrelsen@flaxenvik.nu.

Exempel på meddelande:

Jag hjälper gärna till med frågor inom området XX, efter den möjlighet jag har.

Område där mina kompetenser/färdigheter kan göra nytta: ……………………………………………………………………………………………..

Namn:…………………………………………………................................Mob: …………………………............................................................................