Roslagsvatten - Soptömning

22.12.2018

Vägföreningens styrelse fick nyss ett mail från Roslagsvatten. Det har problem att komma fram, speciellt i Härsbacka.  

Vi har kontaktat Roslagsvatten för att se om vi kan hjälpa till att göra vägarna mera framkomliga vid de tillfällen som de är på plats för att tömma. 


Till fastighetsägare på Härsbackavägen

Branta backar, snö och is

Vår entreprenör har stora problem med att hämta hushållsavfallet i ert område på grund av områdets geologiska utformning med branta backar osv. Vi beklagar att vi inte har haft möjligheten att tömma samtliga fastigheters sopkärl. Dessvärre hjälper det inte ens med halkbekämpning.

Vi har därför tagit fram en tillfällig lösning genom att placera ut kärl på två strategiska platser där ni kan se slänga ert avfall om entreprenören inte kommer åt avfallet vid er fastighet.

Om ni har frågor eller andra förslag på lösningar, tveka inte att kontakta mig. Tack för ert tålamod!

Med vänlig hälsning

Daniel Matthies

Roslagsvatten AB