Senarelagd årsstämma 2021

28.03.2021

Styrelsen har beslutat, p.g.a. rådande pandemi och rekommendation från FHM, att inte ha årsstämma i maj. Det är vår förhoppning att kunna ha stämma för 2020 och 2021 samtidigt i slutet av augusti då de flesta borde ha fått vaccin. 

Kallelse kommer att skickas ut i god tid i enlighet med stadgarna och läggas ut på hemsidan. 

 Om förändring av tid för årsstämma sker, kommer information att finnas på anslagstavlor, hemsidan och skickas till de som bett om att få information via e-post. Kallelse kommer oavsett att skickas ut i tid före stämman. 

Ni som vill ha information via e-post vänligen registrera er på hemsidan www.flaxenvik.nu - MEDLEM - Medlemsregistrering