SGU tar vattenprover under veck 46

31.10.2021

På uppdrag av SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) arbetar Kemakta Konsult AB med miljöundersökningar i anslutning till den f.d. fältspatsgruvan vid Härsbacka.

Svenska staten har under åren 1948 till 1989 nyttjat f.d. fältspatsgruvan för lagring av olja.

Saneringar har utförts i omgångar, senast under 2021. SGU har anvaret för miljösäkring av kvarvarande föroreningar och fått i uppdrag att genomföra undersökningar i området. Utredningen omfattar bl.a. provtagning i anslutning till själva platsen för oljelagringen men även utförande av kontroller i närbelägna enskilda brunnar.

En liknande provtagning genomfördes 2010, resultatet av denna visade att inga petroleumföroreningar kunde detekteras i det aktuella brunnarna.

Nya undersökningar är planerade att utföras under 2021 och 2022 och första omgången provtagning sker dagtid under vecka 46, 15 till 17 november.

Provtagningen sker genom att ta cirka 2 liter vatten från kran inomhus eller om utomhuskran finns utomhus på tomten. 

Kemakta Konsult AB