31 mars är sista datum för motioner till årsmötet

24.03.2019

Det kanske är i sista laget att påminna om att den 31 mars är sista datum för att skicka in motioner till årsmötet Torsdagen den 23 maj.

En förenings högsta beslutande organ är dess stämma. Stämman utser en styrelse som ska verkställa föreningens stadgar och stämmans beslut.

Till stämman måste det skickas ut en kallelse där samtliga beslutspunkter ingår. Delägare i föreningen måste delta för att vara med och påverka de beslut som tas. De som inte deltar överlåter till de andra närvarande att styra verksamheten. Man kan inte påverka besluten i efterhand.

Motion varje medlems möjlighet att påverkar arbetet inom Vägföreningen. Om du har åsikter om hur föreningen arbete kan förändras/förbättras, skicka in en motion.