Snökaoset 8 mars...

10.03.2023

Många synpunkter, anmärkningar samt frågor har inkommit till
Flaxenviks vägförenings styrelse i samband med snökaoset den 8 mars. 

Den stora volymen snö, blåsten och intensiteten var extremt vilket medförde att allt och alla drabbades ovanligt mycket.
Såväl hårt trafikerade riksvägar som privata vägsystem hade stora trafikstörningar under lång tid och media gick i förväg ut med varningar om kommande snökaos.

Kapacitet och resurser för att hålla vägarna körbara utan störningar under ett snöfall som detta finns inte, varken på riksvägar eller i Flaxenviks Vägförening.

Snöröjningen började tämligen omedelbart när snön började falla och fortsatte tills chaufförerna enligt arbetslagen tvingades till att ta sömn samt vila.
Därför blev det på flera platser inte plogat förrän den 9 mars.  

Vissa vändplaner har inte plogats och FV styrelse hanterar detta löpande med Stofar. 
En orsak till att vissa vändplaner inte plogats är att snövolymen suddar ut var man ska ploga.
FV styrelse kommer att se över markeringen med orange snökäppar till nästa vintersäsong.

Att hantera vägunderhåll och i synnerhet under extrema väderförhållanden är en utmaning för alla och FV styrelse välkomnar varmt fler medlemmar att engagera samt förstärka både styrelse samt arbetsgrupper. 
Anmäl gärna ditt intresse till styrelsen@flaxenvik.nu.

Vår entreprenör STOFAR följer en uppgjord plan och prioritering när snön faller.
Läs  mer här på vår hemsida: https://www.flaxenvik.nu/vagunderhall/