Snöröjning 2021-2022

31.10.2021

Avtal har överenskommits med STOFAR AB för att hantera snöröjning samt halkbekämpning under 2021-2022.

Vi har nu samma leverantör som Lervik och Brevik.

Som tidigare prioriteras vägarna som har mest trafik och branta backar.

STOFAR påbörjar insats enligt:

  • Snöröjning påbörjas vid torr väderlek då snödjupet är 5-7 cm och efterföljs av halkbekämpning.
  • Vid mildväder kombinerat med risk för frysning kan moddplogning och halkbekämpning ske även vid mindre snömängder för att minimera halka eller påfrysning.
  • Vid ihållande snöfall görs plogning för framkomlighet när snömåttet är uppnått.
  • Vid halka utförs halkbekäpmning.


Orange snöröjningspinnar är nu utsatta längs våra vägar.