SOPA - VÄGARNA Vecka 18-19

29.04.2021

Sandsopning av hårdgjorda vägar genomförs i hela området under vecka 18-19.
Kortare störningar i framkomlighet kan förekomma fram för allt på våra smalaste  vägar.

/Styrelsen