Stadsnätsbolaget gräver ner fiber

11.11.2017

Stadsnätbolaget - Gräver ner fiberkabel

Arbetet med att gräva ner fiber har påbörjats i v-38. 

Det har förekommit en del problem som t.ex. avgrävda dräneringar och vattenledningar.

FVF har begärt löpande information/uppdatering vid problem. Stadsnätsbolaget har meddelat att de arbetar i två etapper. I första etappen görs endast en grov återställning. I andra etappen utförs en återställning med andra maskiner. Så de som har åsikter på hur det ser ut nu kan vänta tills vi meddelar att arbetet är slutfört.