Stormen Alfrida

26.02.2019

Stockholms Län drabbades hårt av Alfrida ca: 150 000 träd föll och då framförallt i Skärgårdskommuner.

Även vi i FVF blev drabbade av träd som föll över vägar, gångstigar och i skogen.

Uppskattat ca 100 träd som föll helt, hängde på andra träd och blev en fara för vistelse i vårt område.

Vi var ute och inventerade och prioriterade, höll kontakt med elbolag etc.

Kan nämna att det blev ont om skogsarbetare efter stormen som man förstår.

Stefan Dahl och jag åkte runt och tog ner de mest akuta. Tyvärr så finns det rotvältor kvar i skogarna som måste fällas tillbaka så fort tjälen försvinner.

Var aktsamma när ni rör er i skogarna och var vänlig rapportera om ni ser träd som behöver tas hand om så åker vi ut och kollar.

Tyvärr så går jag med kryckor nu och ett tag framöver (badminton) men jag samordnar resurser.

Det finns stammar som behöver tas hand om så behöver ni ved ring mig så kan jag berätta var de ligger. Ni får under inga förhållanden själva ta ner träd, enbart stammar som ligger ner på marken.

Tänk på att vara försiktiga och jobba aldrig ensam i skogen, skyddsutrustning på och första förband ska finnas.

Bosse Lundin

0704159745