Tjällossning - 2022 20:e mars

10.03.2022


Från och med 20:e mars

Under tjällossningsperioden mellan 20/3- tills faran är över för vägskador gäller begränsad fordonsvikt, max 6 ton, på vägföreningens samtliga vägar. Nytt meddelande kommer när begränsningen upphör

Områdets vägar består av gamla, lertunga sjöbottnar som därför är ömtåliga då vägkropparna torkar ut sakta efter vintern.

/Styrelsen