TJÄLLOSSNING - MAX 6 TON 1/3 -- 30/4

01.03.2024

När lertunga vägkroppar är frusna eller mättade med vatten är de extra känsliga för tunga vikter eftersom det tar lång tid innan leran i vägkroppen torkat ut på djupet. Av det skälet har FVF beslutat om försiktighetsåtgärd mot tung fordonstrafik under tjällossningsperioden eller vid vattenfyllda vägkroppar.

Detta innebär förbud mot all fordonstrafik över 6 ton för alla leveranser, transporter, entreprenadmaskiner etc.