Trädröjning på Margeretelundsvägen

21.07.2018

Flaxenviks Vägförening har anlitat Naturskog att röja och beskära träd längs Margretelundsvägen med tillhörande in/utfarter. Arbetet kommer delvis medföra viss begränsad framkomlighet då träd som lutar över väg eller på annat sätt riskerar att påverka trafik kommer hanteras. Vägvakter kommer finnas utstationerade vid behov. Arbetet kommer troligtvis påbörjas vecka 34 och de åtgärder som påverkar trafik mest, är planerade att ske vardagar 09:00-15:00 för att begränsa påverkan på pendling etc.

Under arbetet kommer ytor vid norra infarten till Flaxenvik att användas för etablering varmed parkering av fordon etc ej kan ske där under 180815-180930.

Enskilda fastighetsägare har möjlighet att på egen bekostnad, inom egen tydligt uppmärkt fastighet, anlita Naturskog som har personal och maskiner på plats i området under augusti och september 2018. Vänligen kontakta Jessica@naturskog.se för förfrågan.

Mer aktuell information om arbetet kommer publiceras på vägföreningens hemsida under augusti.