Uppdatering om trädröjning inom vårt område

21.08.2018

Naturskog kommer denna vecka att påbörja röjning av träd och vägrum såsom tidigare meddelats.

Med start onsdag 22/8 kommer visst röjningsarbete att ske i Isättravik och Flaxenvik samt hos några enskilda medlemmar som också beställt arbete av Naturskog.

Måndagen 27/8 börjar arbetet längs Margretelundsvägen då Österåkers kommun meddelat att de denna vecka kommer avsluta asfalteringsarbeten på Margretelundsvägen inom vårt egna område.

Under vissa perioder kommer vägvakter att finnas utplacerade så att träd som lutar över/mot väg kan hanteras. Vänligen respektera tillfälliga avspärrningar och de instruktioner som vägvakter ger.