Uppehåll med vägrumsarbetet Härsbackavägen v28--31

06.07.2021

Sista arbetsdag är fredag 9/7-21 på Härsbackavägen inför entreprenörens semesteruppehåll v28-31.
Fr o m v32 slutför entreprenören kvarvarande vägdelar i Härsbacka.

Tack för att du fortsätter att hålla vägrummet fritt från hindrande föremål.

/Styrelsen