Väg- och dikesjobbet fortsätter...

13.08.2021

Från måndag 16/8 omstartar väg- och dikesjobbet i Härsbacka efter semesterperioden med kantskärning och dikesanvisningar.


Påminner samtidigt om att P-förbud gäller på all vägmark och grönområden inom hela vägföreningen. Entreprenören utför beställt jobb och kan inte ta hänsyn till personliga önskemål.

Tack för att du visar hänsyn och har förståelse för regler som beslutats sedan många år tillbaka vid vägföreningens årsmöten.

/Styrelsen