Vägarbete hårdbelagda vägar - Vecka 34

12.08.2020

Det sedan våren pga coronapandemin försenade arbetet med lagning av vägarna kommer att utföras vecka 34.

Arbetet beräknas ta 1 dag.

För boende kan mindre störning i framkomligheten för fordon förekomma. 

/Vägfogden