Vägslåtter beställt till v-28

18.06.2018

Diken och vägren klipps varje år för att hålla vägnätet öppet. Röjning sker med kraftiga kedjor som klarar av att kapa även mindre träd. Det gör att diken hålls rena och inte växer igen. Diken är mycket viktiga för att vägarna ska hålla. Om vattnet tillåts tränga in i vägbanan sprängs den sönder under vintern. 

Som tomtägare bör hjälpa till och kapa grenar från träd som hänger ut över diken och gata. Vägföreningen genomför periodvis röjning av vägnätet. Då tar man med även träd som står på tomtmark om dessa stör sikten eller påverkar diken. Kapar man sina egna grenar kan man kontrollera röjningen efter egna önskemål.