Vägslåtter vecka 28

01.07.2021

Vägslåtter utförs v 28

Under vecka 28 utförs årets vägslåtter inom vägföreningens vägnät.

Arbetet pågår på alla våra vägar utom i Härsbacka där större jobb med rensning i diken och sly i vägområdet redan pågår.

All vägmark ska alltid vara fri från soptunnor och parkerade bilar så att beställda arbeten kan utföras och faktureras.

Om du har synpunkter på hur jobb utförs loggar du inom 2 dagar in på vägföreningens hemsida och lämnar din synpunkt och vilken adress det gäller så besiktigar styrelsen på plats så att utföraren ska kunna åtgärda ev klagomål innan faktura skickas.

Tack för att du medverkar till att hålla vägrummet fritt för vägarbete! 
/Styrelsen