Generellt vägområdesunderhåll

28.03.2021


Begreppet vägområde omfattar väg, in- och utsida av dike inom 2,0 m bredd beräknat från beläggningsytan på båda sidor av vägen ut mot diket. Väghållarens ansvar omfattar "siktröjning vid anslutning till allmän väg" och vidare att hålla "fri höjd över vägområdet". Detta innebär att växtlighet, som på höjden inverkar på vägområdet, ska avlägsnas upp till 4,6 m, se nedanstående skiss (REV). 

Förrättningsbeslutet för Flaxenviks Vägförening (samfällighet) anger väghållarens förvaltning. Vägföreningen ska enligt beslutet utföra siktröjning i vägområdet upp till 2,0 m. Vid växtlighet i vägområdet med gräns närmare än 2,0 m till tomtmark gäller att "innan rättigheten utövas, skall fastighetens ägare eller innehavare underrättas". "Häckar och andra för sikten hindrande stängsel skall i vägkorsningar och skarpa kurvor ha en högsta höjd av 1,0 m. Växtlighet som avlägsnats tillhör respektive fastighetsägare".

Fastighetsägare med tomtgräns mot vägområde (närmare än 2,0 m från vägkant)

Vägföreningen underrättar härmed fastighetsägare med tomtgräns närmare än 2,0 m mot vägkant att underhållsarbete kommer att utföras. För att undvika tveksamhet om gräns behövs väl synlig tomtgräns vara markerad. Skicka frågor eller återkoppla till vägföreningen per brev senast den 10 april 2021 så hör vägföreningen av sig vid behov.
Vid utebliven återkoppling kan ändå en begränsad åtgärd behövas avseende trafiksäkerhet i vägområdet. I särskilda fall kan fastighetsägaren komma att kontaktas med kort varsel för att utföra nödvändig åtgärd.

Önskemål om utökad slygallring (mellan 2,0 till 3,5 m) nära vägområdet

I samband med tidigare vägrumsröjning har tomtägare haft önskemål om att få utökad gallring nära vägområdet. Fastighetsägare som inför arbetet i vägområdet vill diskutera frågan måste då skriftligt meddela vägföreningen med en enkel skiss och tydligt markera aktuell växtlighet på plats som avses. 

Kontaktadress till styrelsen:

Posta senast den 10 april 2021 önskemål, återkoppling eller fråga tillsammans med följande uppgifter: Fastighetsbeteckning, vägadress och vägnummer samt mobilnummer och ägarens underskrift till: 
Flaxenviks Vägförening, Isättraviksvägen 48, 184 63 Åkersberga.

Du är välkommen att höra av dig via hemsidan www.Flaxenvik.nu /kontaktformulär om du har andra frågor än ovanstående eller vill anmäla t.ex. vägskada, vägtrummor, nedfallna träd, vildsvin på tomten eller annat som Vägföreningen sköter.

Skiss över röjning och slåtter längs vägen

Röjning för förbättrad sikt och trafiksäkerhet. Tänk på att träd intill belysningsstolpar måste rensas så att bättre ljusspridning erhålls. Ordentligt utförd röjning inom vägområdet ökar också upptorkning av vägen vilket förbättrar bärigheten.