Vägunderhåll

12.06.2021

Fr o m måndag 14/6 etablerar Stofar maskinpark och arbetsbod i Härsbacka inför dikes- och vägrumsarbeten under kommande veckor.

Sly, buskar, häckar och mindre träd inom 2,0 m från vägkant (men endast fram till väl synlig tomtmarkering om fastighetsgräns möter vägområdet). Samtidigt tas grenar upp till 4,5 m ovanför vägområdet bort (se Österåker kommuns hemsida).

Fastigheter som idag saknar, har trasig, underdimensionerad och för ytligt (högt) liggande vägtrumma eller där dräneringsrör till dike från sin fastighet samt där diken saknas eller är igenlagda och hindrar fritt vattenflöde till öppna diken blir kontaktade av vägföreningen efter att entreprenören avslutat rens- och grävjobbet för att på egen bekostnad utföra korrekt åtgärd.

Fastighetsägare som idag lagt grushög i dike eller inom vägmarksområdet, har parkerat fordon eller lagt oskyddad elledning på vägföreningens vägmarksområdet över väg uppmanas att omgående se till att vägområdet fullt ut är tillgängligt och säkert så att beställt arbete kan utföras av entreprenör utan risk för skada.

Under den tid arbetet utförs skyltar entreprenören vid infarterna att vägarbete pågår för att underlätta att boende ska kunna färdas på ett säkert och på så lite störande sätt som möjligt".

Tack för att du medverkar till att vägunderhåll kan utföras.

/Styrelsen/