Vårstädning fr.o.m. 15 maj

09.05.2019

Vårstädning med sandsopning av vägarna påbörjas efter 15/5 och pågår under c:a 1 vecka framöver.

Var extra uppmärksam eftersom sopningen utförs med stora bilar som kör långsamt.

Sanden kommer som vanligt att läggas upp på ett antal ställen för att återanvändas på stigar och grusvägar.