Vinterkäppar

23.11.2018

Nu är det dags att sätta ut vinterkäppar i området. De står i vägrenen för att plogbilen ska veta var diket börjar.

Det finns flera saker som påverkar möjlighet att hålla vägarna framkomliga.

  • Vägföreningen påminner fastighetsägarna att respektera medlemmarnas beslutet på årsmötet, att soptunnor ställs fram och tas in igen efter tömning. Tänk på att varken servicefordon eller entreprenören utföra sina uppdrag när soptunnor och parkerade bilar inkräktar på vägbanan
  • Man får inte uppföra parkeringsytor, garage och förrådsbyggnader utanför egen fastighet på vägmark eller grönområden utan tillstånd av markägaren och gällande bygglovsregler. 

  • Det är inte heller tillåtet att skymma sikten med häckar i anslutning till utfarter och korsningar.

Tack för att du medverkar till trafiksäkra vägar i området.

Styrelsen / Vägfogden