Bra saker att känna till

Stadgar

Flaxenviks Vägförenings stadgar antogs vid två årsmöten 1999 och 2000.

Trafiksäkerhet

Flaxenviks vägförening vill tillsammans med de boende i området vara aktiva för att uppnå en hög trafiksäkerhet på våra vägar för gående, cyklande och bilburna.

Vintervägar

Flaxenviks vägförening förtydligar och informerar nedan om vad den gör och vad du som är fastighetsägare och medlem i Vägföreningen kan hjälpa till med.

Bygga

Du bör informera styrelsen om sådant som berör vägar och gemensamma områden. Om du tillfälligt hindrar framkomlighet måste berörda grannar meddelas skriftligt i god tid innan. Lägg en lapp i brevlådan och berätta vad som händer.

Kartor

Kartor över området