Protokoll från föreningens årsmöten

Årsmöten

Varje år i maj hålls föreningens årsmöte.

En förenings högsta beslutande organ är dess stämma. Stämman utser en styrelse som ska verkställa föreningens stadgar och stämmans beslut.

Till stämman måste det skickas ut en kallelse där samtliga beslutspunkter ingår. Delägare i föreningen måste delta för att vara med och påverka de beslut som tas. De som inte deltar överlåter till de andra närvarande att styra verksamheten. Man kan inte påverka besluten i efterhand.

För att få rösta på föreningsstämman krävs att man har kvitterat ut ett röstkort innan stämman öppnas. Röstkort delas ut till ägare av fastigheter som ingår i föreningen. Varje fastighet har ett röstkort. 

Om det finns fler delägare till en fastighet krävs fullmakt från de delägare som inte närvarar vid stämman, för att erhålla ett röstkort. Detta gäller även makar och sammanboende.

Om du är ombud för t ex. en granne krävs att samtliga delägare till den fastigheten skrivit på fullmakten för att den skall vara giltig, dessutom kan man bara vara ombud för en fastighet, förutom sin egen.

Exempel:
Nils Nilsson och Nora Nilsson är gifta och äger ½ fastigheten var, Nils tänker naturligtvis närvara på stämman men Nora kan inte närvara. Då ger Nora en fullmakt till Nils så han kan få fastighetens röstkort. Nils granne Sven kan inte heller närvara på stämman, då han är ensamägare till sin fastighet ger även han Nils en fullmakt. Nils andra granne Tyra önskar även hon att den rådige Nils skall vara ombud för henne, tyvärr måste Nils tacka nej då han redan är ombud för Sven.

Hämta fullmakt här

Årsmöte 2020 - Uppskjutet

P.g.a. corona-pandemin har styrelsen beslutat att skjuta fram årsmötet som brukar hållas i slutet av maj.

I dagsläget vet vi inte när vi kan hålla mötet men vi hoppas att det kan ske i slutet av sommaren/början av hösten.

Läs mer här...

Styrelsen 2020-04-23

Årsmötet  2019

Flaxenviks Vägförenings årsmöte inträffade 23 maj klockan 19.00 i Skärgårdsstadsskolan.
Det var fler deltagare än vanligt. Läs protokollet nedan.

Ladda ner