Aktuellt som sker och har skett i området

Med mycket kort varsel har vägföreningen fått information att de hårdgjorda vägarna repareras denna vecka (tis-tors) Arbetet utförs huvudsakligen mellan 9.00-15.30.

Kallelsen till årsmötet den 23 maj är nu postat på B post. Den är också e-postad för de som anmält att de önskar så på hemsidan.

När tjälen förhoppningsvis snart släpper ska vi börja arbetet med att laga alla skador på asfalt- och grusvägar. I år har vädret varit speciellt omväxlande varmt och kallt. Det har givit ganska många skador på våra vägar.