Aktuellt som sker och har skett i området

Vägunderhåll

12.06.2021

Fr o m måndag 14/6 etablerar Stofar maskinpark och arbetsbod i Härsbacka inför dikes- och vägrumsarbeten under kommande veckor.

Skadan på Gistviksvägen som åtgärdades före ösregnet har återkommit och reparation pågår.

Platsen är markerad med en vägkon. Trumman under vägbanan måste läggas om eftersom materialet spolats bort i med det höga vattenflödet. Så länge vägkonen står kvar vädjar vi att alla passerar sakta (ej fortare än 20 km/h) och försöker hålla däcken utanför den...

Sandsopning av hårdgjorda vägar genomförs i hela området under vecka 18-19.
Kortare störningar i framkomlighet kan förekomma fram för allt på våra smalaste vägar.

Styrelsen har beslutat, p.g.a. rådande pandemi och rekommendation från FHM, att inte ha årsstämma i maj. Det är vår förhoppning att kunna ha stämma för 2020 och 2021 samtidigt i slutet av augusti då de flesta borde ha fått vaccin.